REGAL Nou gel de dutxa Sensuality 30ml en compres a partir de 60€ | Enviament gratuït a partir de 60€

Política de Xarxes Socials

1  . Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de EL TALLER DE ALQUIMIA, SL, a la xarxa social
 

De conformitat en deure informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), EL TALLER DE ALQUIMIA, SL, en endavant, el RESPONSABLE desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa . L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa .

 

2  . Dades de menors d’edat o incapaços
L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, el RESPONSABLE, adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE.

El RESPONSABLE, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas .

 

3  . Identificació de la raó social del responsable del fitxer
L’usuari queda informat que el RESPONSABLE, amb domicili social a C/ Can Durán, S/N - 17853 Tortellà (Girona), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l’entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial .

 

4  . Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal , informació i consentiment
 

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir informació del RESPONSABLE, per correu electrònic , fax , SMS , comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic , present o futur , que possibiliti realitzar comunicació comercials , enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin , intercanviar informació amb el RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

 

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, de manera que en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d’ utilitzar- ni proporcionar les seves dades personals.

 

A través d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, l’usuari pot compartir textos , fotos , vídeos i altre tipus d’informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent , la present política i les Normes de la Plataforma.

 

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, dades personals , fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l’autorització de tercers.

 

El RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial - de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni

autorització de l’usuari- qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

 

5  . Identificació dels destinataris respecte dels quals el RESPONSABLE tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades
 

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial del RESPONSABLE, a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

 

El RESPONSABLE, únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

 

6  . Altres tercers prestadors de serveis
El RESPONSABLE, adverteix l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’hiperenllaços el RESPONSABLE, remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial .

 

7  . Qualitat de les dades
El RESPONSABLE, adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda , cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’ usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa.

 

8  . Drets que assisteixen a l’Interessat:

 • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
 •  Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

9  . Altra informació d’interès
El RESPONSABLE, podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat .

 

L’usuari pot contactar amb el RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte :

 

EL TALLER DE ALQUIMIA, SL
[email protected]

Així mateix l’ usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.

 

#CommunityAlqvimia

Condicions generals d’utilització de les publicacions dInstagram.

 

Ens agrada veure com gaudiu dels productes d'Alqvimia, i és per això que potser us demanem compartir aquestes imatges a la nostra pàgina web www.alqvimia.com

Les fotos es publiquen principalment a la home així com a la secció de la nostra pàgina web corresponent al producte per oferir als nostres clients una idea dels seus usos reals. En alguns casos, també es poden publicar en un dels nostres altres canals com Instagram o Facebook, als butlletins informatius o als nostres anuncis socials.

En respondre a la nostra sol·licitud per publicar-ne el contingut, accepta les següents Condicions Generals d'Ús:

 

1. Publicació de les fotos a la Galeria

Totes les fotos que es publiquin a les xarxes socials amb els hashtags '#FeelYourEssence' o identificades amb @alqvimia_official són susceptibles de ser seleccionades per Alqvimia perquè apareguin a la nostra pàgina web www.alqvimia.com, al nostre butlletí de notícies, a les nostres xarxes socials i als nostres anuncis socials. Els seus perfils han de ser «públics» perquè en puguem veure la foto. En cas contrari, la vostra foto no serà visible i no podrà ser seleccionada.

 

2. Criteris de selecció de les fotografies i manual d’identitat visual

Aqlvimia seleccionarà les fotos que destaquin els productes de la marca i que s'adaptin millor a la imatge i l'esperit de la marca. Les fotos han de mostrar com a mínim un producte Alqvimia de forma evident. La selecció de les fotos es basarà en la seva mida i qualitat, així com en la seva estètica. Les fotos no han de ser en cap cas contràries a l'ordre públic, els bons costums i la legislació vigent. Prohibim qualsevol publicació de fotos abusives que es puguin considerar violentes, perilloses, amenaçadores, difamatòries, ofensives, motivades per l'odi, discriminatòries, profanadores i pornogràfiques. Alqvimia no contrau cap obligació d'ús de les fotos, encara que aquestes compleixin totes les condicions establertes en aquestes Condicions Generals d'Ús. Si la vostra foto és seleccionada des d'una xarxa social, rebreu un comentari de la pàgina oficial d'Alqvimia @alqvimia_official. Responeu amb el hashtag '#CommunityAlqvimia' per donar la vostra autorització i acceptar les nostres presents Condicions Generals d'Ús.

 

3. Cessió dels drets de la foto

Els participants certifiquen que tenen els drets d'autor de la foto publicada, així com les autoritzacions relatives als drets d'imatge de les persones que apareixen a les fotos. La publicació de les fotos que mostrin menors suposa que ha obtingut prèviament el consentiment dels seus representants legals. En carregar les seves fotos i publicar un contingut a la Galeria, accepta que la seva foto es pugui visualitzar en els següents suports: pàgina web comercial www.alqvimia.com i en tots els suports dedicats a la promoció de la marca (campanyes de màrqueting, catàlegs, xarxes socials i altres comunicacions destinades als clients). En enviar una foto, autoritzeu Alqvimia a disposar d'un dret de llicència lliure, perpetu, irrevocable, mundial, no exclusiu i exempt de cànons. Atorga a Alqvimia el dret d'utilitzar, modificar, canviar, reproduir totalment o parcialment les fotografies, directament o indirectament, per qualsevol procés tècnic i en qualsevol suport, en particular, a la seva pàgina web comercial, a les diferents xarxes socials on Alqvimia és present, així com als mitjans de comunicació destinats als nostres clients. Els participants accepten no emprendre cap acció (fins i tot en nom de tercers) de cap tipus relacionada amb l'ús de les imatges tal com es descriu anteriorment contra Alqvimia i qualsevol persona que actuï en nom seu.

 

4. Sol·licitud d'eliminació d'una foto

Podeu sol·licitar l'eliminació d'una foto en qualsevol moment. Cada foto disposa d'un botó ‘report’ situat a la part inferior dreta que podeu utilitzar si voleu denunciar aquest contingut.

 

5. Tractament de les dades personals

Les vostres dades personals, que l'empresa Alqvimia recopila en carregar la vostra foto, són utilitzades per integrar la vostra foto en tots els suports descrits anteriorment i per garantir la promoció de la imatge d'Alqvimia. Podeu accedir a les vostres dades, fer que es corregeixin o sol·licitar la limitació del vostre tractament, enviant un correu electrònic a la següent adreça: [email protected]

 

Bases legals de la promoció #CommunityAlqvimia


Concurs mensual entre els usuaris que pugin contingut amb el hashtag #CommunityAlqvimia per guanyar un producte de la marca.


1. La promoció
El promotor i responsable del fitxer de dades personals del concurs #CommunityAlqvimia és el Taller de Alqvimia SL.
A efectes de promocionar aquest la seva visibilitat en xarxes socials i la interacció amb la seva audiència, Alqvimia té previst fer un concurs que es desenvoluparà de conformitat amb les bases següents.
La participació al concurs és gratuïta i hi podran participar totes les persones físiques majors de 16 anys residents a Espanya i que no siguin empleats d'Alqvimia, familiars, representants, agents o tinguin qualsevol tipus de relació amb el desenvolupament del concurs o de les campanyes per a difondre-les.
La participació implica l'acceptació total i absoluta de les presents bases i es desqualificarà automàticament les persones amb la intenció de perjudicar o danyar la imatge del concurs o d'Alqvimia.
Instagram no patrocina, avala, ni administra aquesta promoció, ni hi està associat. L'usuari es desvincula totalment de Meta i és conscient que està proporcionant informació a Alqvimia i no a Instagram. La informació que proporciona s'utilitzarà per gestionar la participació al concurs, comunicar-li el premi i per gestionar l'enviament del premi.

 

2. Dates del concurs
El concurs s'adreça a totes aquelles persones més grans de 16 anys. La participació estarà activa des del dia 1 de cada mes fins al final.
 
3. Descripció del concurs
 
Per participar i entrar al concurs, els usuaris han de compartir una imatge amb el hashtag #CommunityAlqvimia on aparegui de forma visible almenys un producte de la marca.
S'accepten diverses participacions per persona, és a dir, una sola persona podrà participar més d'una vegada al concurs. El guanyador o guanyadora de cada mes serà escollit per l'equip de Xarxes Socials d'Alqvimia. En cas de no poder contactar amb el guanyador en un termini de 10 dies des del primer intent de contacte o que aquest renunciï al premi, es procedirà a seleccionar un nou guanyador, perdent l'anterior guanyador el dret a reclamar el premi.
Aqlvimia es posarà en contacte amb el guanyador a través del seu perfil d'Instagram per establir les vostres dades i l'adreça d'enviament del premi.
A més de posar-nos en contacte directament amb ells a través de les dades facilitades per participar al concurs, el nom del guanyador podrà ser comunicat a través del perfil d'Instagram d'Alqvimia.
 
4. Condicions de participació
Per participar al concurs i poder optar al premi, el participant haurà de complir aquests requisits.

 • Ser més gran de 16 anys
 • Residir a Espanya
 • Participar en el concurs mitjançant un perfil d'Instagram real i actiu, sense anomalies i que no es pugui considerar susceptible d'haver-se creat amb l'única intenció de participar a la promoció. Per tant, només seran vàlids els perfils amb les característiques següents:
  • L'usuari ha de tenir una foto de perfil
  • L'organitzador es reserva el dret de desqualificar perfils concursants. Es prestarà especial atenció a les activitats fraudulentes i s'exclouran o desqualificaran aquells perfils en què s'observin comportaments aparentment abusius i malintencionats.
  • Davant de qualsevol indici d'identitat mancada o d'ús fraudulent del perfil, l'organitzador es reserva el dret de desqualificar immediatament el participant, de manera unilateral i sense necessitat de notificació o justificació al participant.
  • Compartir un post (imatge o vídeo) amb el hashtag #CommunityAlqvimia

5. Mecànica de la promoció
Es farà un concurs mensual a través del qual es regalarà un producte d'Alqvimia. Per participar al concurs, l'usuari haurà de compartir un post (imatge o vídeo) amb el hashtag #CommunityAlqvimia on s'haurà de veure de manera clara almenys un producte d'Alqvimia.
Els guanyadors seran decidits per part de l'equip d'Alqvimia.
Una persona de l'equip d'Aqlvimia es posarà en contacte per Instagram amb els guanyadors en un període no superior a 10 dies hàbils després de ser-li assignat el premi, per enviar les vostres dades per fer l'enviament.
 
6. Premi
El premi ofert per Alqvimia serà un producte de la marca diferent cada mes.
 
7. Notificació als guanyadors
Coneguda la identitat dels guanyadors, Alqvimia publicarà els noms dels guanyadors al perfil de @alqvimia_official. Mitjançant l'acceptació d'aquestes bases, els participants donen el seu consentiment perquè Alqvimia publiqui el nom (o identitat d'Instagram) a Instagram.

 

8. Cessió de drets d'imatge i/o propietat intel·lectual del guanyador
El guanyador accepta que el vostre nom d'usuari i foto de perfil públic d'Instagram es publiqui en perfils i altres llocs web de l'organització.
L'equip d'Alqvimia es posarà en contacte amb el guanyador en un període no superior a 10 dies hàbils a través d'instagram, als efectes de notificar formalment la consecució del Premi (d'ara endavant, la "Notificació al Guanyador") i acordar-ne la data de satisfacció del mateix. En aquest sentit, Alqvimia es reserva el dret a sol·licitar al guanyador que li proporcioni totes les dades personals que siguin raonablement necessàries per fer la satisfacció del premi. La negativa per part del guanyador a proporcionar aquestes dades personals, si això impossibilita de manera objectiva la posada a disposició del guanyador del premi atorgat, implicarà la pèrdua del dret al premi per part del guanyador, amb els efectes que es descriuen a continuació:
Transcorreguts 10 dies naturals des de la primera notificació per part d'Alqvimia als guanyadors sense que Alqvimia obtingui cap resposta per part dels guanyadors, o bé si els guanyadors es neguessin a facilitar alguna de les dades personals sol·licitades (segons el que disposa el paràgraf anterior) els guanyadors perdran el dret a obtenir el premi.
Igualment, no tindrà dret a rebre el premi aquell guanyador que no compleixi els requisits delegibilitat estipulats en aquestes bases.
La veracitat de totes les dades facilitades pel participant és condició indispensable per poder accedir als premis atorgats a la promoció. Alqvimia no es responsabilitza de la correcta satisfacció del premi en cas que les dades facilitades siguin errònies o incompletes. Qualsevol canvi en les dades del participant s'ha de notificar a Alqvimia el més aviat possible a efectes de fer possible la correcta satisfacció del premi.
 
9. Modificacions
Alqvimia es reserva el dret a suspendre o variar la promoció en qualsevol moment, així com a modificar aquestes bases durant el desenvolupament de la mateixa.
Aquestes suspensions, variacions o modificacions no donaran dret en cap cas a reclamació per part dels actuals o potencials participants a la promoció.

 

10. Tractament de dades de caràcter personal

La informació facilitada pels participants serà inclosa a un fitxer titularitat d'Alqvimia. Aquesta informació serà tractada dacord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les dades personals relacionades amb aquesta promoció es tractaran sota la responsabilitat d'Alqvimia de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 2018/1725 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per les institucions, els òrgans i els organismes de la Unió i la lliure circulació d'aquestes dades. Finalitat del tractament de les dades personals: La recollida i tractament de les dades personals té les finalitats següents:

 • Gestionar la promoció proposada a les presents bases.
 • El lliurament i l'acceptació del premi per part dels participants guanyadors.
 • Enviar els regals als guanyadors.

Les dades personals recollides i tractades són: les dades necessàries per a l'enviament dels regals: nom/cognoms/adreça/codi postal/ciutat.


Responsable del tractament: [email protected]

Destinataris: Només es concedirà accés a les dades personals ia la informació recollida en el context de l'organització i la celebració d'aquest acte a una població definida d'usuaris, degudament identificats amb el nom i la contrasenya, sense perjudici de la possible transmissió als organismes. encarregats de les tasques de seguiment o inspecció de conformitat amb la legislació comunitària. Retenció de les dades: El responsable del tractament només conservarà les dades quan calgui dur a terme accions de seguiment de l'acte, tenint en compte la finalitat del tractament de les dades personals.

Alqvimia queda eximida de qualsevol responsabilitat en cas d'existir algun error en les dades facilitades pel mateix participant guanyador del premi que n'impedís la identificació o satisfacció.
 
12. Reclamacions
Per a qualsevol reclamació o consulta relacionada amb aquesta promoció, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a la següent adreça de correu electrònic: [email protected]
 
13. General
Si qualsevol clàusula o part d'una clàusula d'aquestes bases fos o esdevingués nul·la, il·legal o no aplicable, aquesta clàusula o part d'una clàusula s'entendria per no posada a les bases, sense afectar de cap manera la validesa, legalitat o aplicabilitat del resta de les bases.
En cas d'incompliment d'alguna de les clàusules d'aquestes bases, el participant serà automàticament desqualificat de la promoció i passarà a no ser possible candidat per obtenir el premi que s'hi ofereix.
La promoció sorganitza i queda subjecta a les lleis dEspanya. Les bases es regiran per la llei espanyola i els jutjats i tribunals corresponents al domicili d'Alqvimia seran els competents per a la resolució de qualsevol disputa relacionada amb les bases o la promoció.

Copyright © 2022-present Magento, Inc. All rights reserved.