POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Responsable del Tratamiento

La empresa responsable del tratamiento de sus datos en virtud de esta Política de privacidad es:

 

EL TALLER DE ALQUIMIA, SL
NIF: B17429705
Domicilio: C/ Can Durán, S/N - 17853 Tortellà (Girona)
Dirección de correo electrónico: soporte@alqvimia.com
Web: alqvimia.com
Teléfono: 972287003
Inscrita en el Registro Mercantil de Girona, Tomo 783, Folio 108, Hoja GI-15088

 

En EL TALLER DE ALQUIMIA, SL, reconocemos la importancia de proteger su información personal y estamos comprometidos a tratarla con responsabilidad y de conformidad con las leyes de protección de datos.

La presente política de privacidad pretende regular todos los aspectos relativos al tratamiento de datos de los diferentes usuarios que navegan o facilitan sus datos personales a través de los diferentes formularios situados en la web.

 

Datos Personales

Un dato personal, es la información que le identifica o le hace identificable. A través de la web, en las casillas establecidas al efecto recogemos los datos personales que el usuario nos comunica: Nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, dirección postal, población, etc. así como todos aquellos datos que voluntariamente nos proporcione a través de cualquier de las redes sociales de las cuales el usuario está registrado. En este caso, la privacidad dependerá de la propia configuración establecida por el usuario así como de los términos y condiciones de la propia red social.

La visita del usuario a la web no implica que tenga que facilitar ninguna información sobre sus datos personales. No obstante, en caso de facilitarlos, los datos serán tratados de forma lícita con sujeción en todo momento a los principios y derechos recogidos en el RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la LOPDGDD 3/2018 del 5 de diciembre.

Finalidad, duración y legitimación del tratamiento:

Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

 

 • Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través del formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

  La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 • Gestionar l’alta i participació de l’usuari en el formulari de comentaris del blog situat a la web. Aquests comentaris seran gestionats per la plataforma WordPress. Les dades facilitades les conservarem mente l’usuari no sol·liciti la baixa de la subscripció al contingut del blog i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

  La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari al registrar-se a través del formulari de subscripció al blog i en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada

 • Gestionar les experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis mitjançant els testimonis dels usuaris que seran publicats a la pàgina web i poder ajudar altres usuaris. Les úniques dades personals que es publicaran del testimoni seran el nom i la ciutat de l’usuari. Les dades facilitades les conservarem mentre l’usuari no sol·liciti la seva revocació i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

  La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en registrar-se a través del formulari habilitat per aquest efecte en la web i en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud.

 • Atendre i gestionar la compra realitzada per l’usuari a través el formulari de compra situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder processar la comanda i posterior pagament dels productes i serveis que s’ofereixen a la web. Aquestes dades les conservarem durant el temps que duri la relació contractual entre les parts i durant el temps establert per la llei per al compliment de les obligacions fiscals.

  La base de legitimació del tractament serà l’execució d’un contracte de compravenda en què l’interessat és part. En cas que l’usuari no faciliti les seves dades personals no es podrà gestionar la seva compra, no podent prestar el servei sol·licitat.

 • Per a guardar el"carret de compra" abandonat i recordar a l’usuari que ha deixat un producte en la cistella de compra, en cas que hagués iniciat una compra introduint la seva adreça del seu correu electrònic. Les dades seran conservades en el moment que l’usuari afegeixi el producte seleccionat al carro de compra fins al moment que confirmi la mateixa per un termini no superior a cinc dies.

  La base de legitimació del tractament de les dades serà l’interès legítim del Responsable per facilitar al màxim la compra del producte pel qual ha demostrat un interès l’usuari afegint-lo al carret.

 • Enviar butlletins i newletters sobre productes de EL TALLER DE ALQUIMIA, SL. Sota el consentiment de l’usuari recollim i tractem les seves dades personals per poder enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

  La base de legitimació del tractament de les seves dades serà el consentiment que atorga l’usuari al seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans de subscriure’s a la newsletter en el formulari habilitat a tal efecte a la web. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 • Gestionar la targeta de fidelitat de EL TALLER DE ALQUIMIA, SL que s’ofereix als nostres clients en la nostra web. Recollim i tractem les dades personals del client per a poder emetre aquesta targeta com a part dels nostres serveis, podent-se beneficiar dels nostres descomptes i promocions. Aquestes dades les conservarem mentre duri la relació contractual i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

  La base de legitimació per a gestionar la targeta client/fidelitat és l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part. En cas que l’usuari no faciliti les seves dades personals no podrà atendre’s la seva petició i no podrem prestar-li el servei de fidelització i descomptes que ofereix la targeta de EL TALLER DE ALQUIMIA, SL.

 • Per a l’elaboració de perfils. Recollim dades d’anàlisis de les compres que realitza l’usuari, dels seus interessos i preferències. D’aquesta manera podem oferir-li productes i serveis que puguin interessar-li. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

  La base de legitimació per a l’elaboració de perfils és el consentiment de l’usuari que atorga en acceptar la casella corresponent. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada..

 • Donar d’alta com a “usuari registrat” a través del formulari de registre situat en la web que li permetrà a l’usuari accedir a la seva àrea privada de serveis i informar-lo de les nostres activitats, podent-li remetre per qualsevol mitjà electrònic comunicacions comercials de les novetats dels nostres serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no sol·liciti la seva baixa del registre i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

  La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en registrar-se a través del formulari de registre i seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 • Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

  La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 • Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

  La base de legítimació per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats és el consentiment que ens atorga per a això. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 • Gestionar els concursos i sortejos organitzats en la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per a poder gestionar la seva participació en els diferents sortejos o concursos organitzats per EL TALLER DE ALQUIMIA, SL, així com la posterior comunicació als guanyadors. Aquestes dades les conservarem mentre es desenvolupi el concurs o sorteig i la seva exposició posterior determinada en les bases del concurs, així com durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

  La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari a través de l’emplenament del formulari de participació habilitat per a tal efecte en la web i seleccionant la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat i de les bases del concurs o sorteig. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 • Gestió i desenvolupament de la inscripció de l’usuari amb motiu de l’assistència a un esdeveniment o activitat organitzada per EL TALLER DE ALQUIMIA, SL a través de les dades recopilades en el formulari habilitat a tal efecte en la web. Aquestes dades les conservarem mentre duri l’activitat de l’esdeveniment i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

  La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari a través de l’emplenament del formulari de participació habilitat per a tal efecte en la web i seleccionant la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 • Facilitar la formació i informació dels usuaris registrats en el Lloc web i realitzar, si escau, les gestions que siguin necessàries per a permetre la seva inscripció i l’assistència o seguiment dels cursos, jornades, esdeveniments i qualsevol altra activitat formativa, social, informativa i/o educacional en la qual l’usuari estigui interessat i que s’ofereixi a través de la web. Aquestes dades les conservarem mentre duri l’activitat de formació i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

  La legitimació per a aquesta finalitat de tractament de les dades personals és l’execució del contracte en el qual l’usuari és part, per al manteniment, compliment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual establerta entre vostè i EL TALLER DE ALQUIMIA, SL.

 • Gestionar l’enviament d’enquestes de satisfacció sobre la base de la compra del producte o servei sol·licitat per millorar dia a dia l’experiència dels nostres clients. Les dades de caràcter personal es suprimiran una vegada hagi conclòs l’enquesta així com el temps raonable per a realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable.

  El tractament de les seves dades es basarà en l’interès legítim per millorar la qualitat del servei quan l’usuari hagi adquirit béns i/o serveis. En cas no existir tal relació contractual, el tractament de dades es basarà en el consentiment de l’usuari recollit en la normativa actual vigent. Així mateix, en cas de retirar el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Cesión o comunicación de datos personales y transferencias internacionales:

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers, tret que existeixi alguna obligació legal o a aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.

Els nostres servidors estan situats a la Unió Europea, i amb caràcter general, contractem prestadors de serveis situats també dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis externs que requereixin la transmissió de dades personals fora de la Unió Europea o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens assegurarem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les seves dades mitjançant decisions d’adequació, clàusules tipus, normes corporatives vinculants, excepcions o qualsevol altre instrument aprovat per l’autoritat de control que ofereixi les garanties adequades per a la realització de la transferència internacional de dades

Actualización de datos

Es importante que para que podamos mantener los datos personales actualizados, el usuario nos informe siempre que haya habido alguna modificación en ellos, en caso contrario, no respondemos de la veracidad de los mismos.

El usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces garantizando que toda la información facilitada corresponde con la situación real, que está actualizada y es exacta, quedando obligado a comunicar cualquier modificación.

Datos de Terceros

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a EL TALLER DE ALQUIMIA, SL, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç

Carácter obligatorio de la información solicitada

Todos nuestros formularios cuentan con un asterisco (*) en los datos obligatorios. Si el usuario no facilita esos campos, o no marca la casilla de aceptación de la política de privacidad, no se permitirá el envío de la información.

Uso de las contraseñas

Per a poder accedir a l’Àrea Privada, l’USUARI haurà de “Iniciar Sessió” i incloure l’adreça del correu electrònic i contrasenya generada en el formulari de registre d’acord a les regles de complexitat que s’estableixin a cada moment a la web.

Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol dels identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni permetre el seu accés a persones alienes.

Així mateix, serà obligació de l’usuari notificar de forma immediata al Responsable qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació

Derechos de los interesados:

Tiene derecho a acceder a sus datos y a obtener confirmación sobre su tratamiento, así como una copia de los datos personales objeto de tratamiento. Tiene derecho a actualizarlos y solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o solicitar la supresión cuando los datos no sean necesarios para los fines para los que fueron recabados. Puede solicitar la limitación en el tratamiento de sus datos y oponerse al tratamiento de los mismos revocando su consentimiento, así como ejercer el derecho a la portabilidad de los datos. Del mismo modo, tiene derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos personales. Puede ejercer sus derechos contactando con nosotros C/ Can Durán, S/N - 17853 Tortellà (Girona). Email: rgpd@alqvimia.com

Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es

Tratamiento de datos de Menores de edad

Quien facilita los datos a través de los formularios de esta web y acepta su tratamiento declara ser mayor de 14 años, quedando prohibido el acceso y uso del portal a menores de dicha edad. Si en algún momento, el Responsable detecta que un menor de 14 años ha proporcionado datos de carácter personal, procederemos a la cancelación de los mismos. Asimismo, los padres o tutores podrán en cualquier caso dirigirse a EL TALLER DE ALQUIMIA, SL para bloquear la cuenta de acceso de los menores a su cargo que se hubieran registrado falseando su identidad.

Redes sociales

L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa la nostra organització. Aquestes eines emmagatzenen dades personals en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació al grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

Així mateix, el Responsable es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Tratamiento de Cookies:

Una cookie es un pequeño archivo que se descarga y almacena en el ordenador del usuario cuando este accede a una página web. Las Cookies permiten a la web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación del usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa de navegador. Puede obtener más información leyendo nuestra Política de Cookies.

Data d’Actualització: 04/08/2021

Copyright © 2022-present Magento, Inc. All rights reserved.